Verklaring bescherming persoonsgegevens

Verzameling van gegevens

De bescherming van persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging. Hieronder leest u welke informatie wij, de G+H Group, i.E. G+H Isolierung GmbH, G+H Schallschutz GmbH, G+H Akoestiek b.v., G+H Montage N.V., Schuh Brandschutz und Sanierung GmbH, Wrede & Niedecken GmbH en Isolierungen Leipzig GmbH, zonodig verzamelen, hoe we ermee omgaan en aan wie we ze eventueel beschikbaar stellen.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens (bijv. namen, adressen, telefoonnummers of email-adressen zowel als IP-adressen en evt. cookies) worden door ons alleen via contactformulieren verzameld. Andere persoonlijke gegevens, indien van toepassing, zoals datum en tijd van toegang tot een van onze internetpagina' s, browsertype, browserinstellingen, gebruikt besturingssysteem, laatst bezochte pagina, overgedragen datavolume en toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.) zowel als IP-adressen kunnen voor analysedoeleinden worden verzameld.

 

Sociale plugins

De G+H Group gebruikt zogenaamde sociale plugins van sociale netwerken zoals o.a. Facebook en Xing.

Wanneer u onze website bezoekt, zijn deze plugins standaard geactiveerd, d. w. z. ze sturen zonder uw tussenkomst gegevens naar de respectievelijke sociale netwerken.

Wanneer een knop actief is, kan het betreffende sociale netwerk al gegevens verzamelen, ongeacht of u met de knop interageert. Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk, kan het uw bezoek aan deze website associëren met uw gebruikersaccount.

Als u niet wilt dat het betreffende netwerk de tijdens uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw opgeslagen accountgegevens, moet u zich voor uw bezoek bij het betreffende sociale netwerk uitloggen.

We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken met hun knoppen verzamelen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door de respectieve sociale netwerken, evenals uw rechten en opties voor de bescherming van uw privacy, zijn terug te vinden in de informatie betreffende gegevensbescherming van de respectieve sociale netwerken.

 

Beoogde doel 

De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens gebruiken wij in het algemeen,

  • om uw aanvragen te beantwoorden
  • om uw opdrachten te bewerken of
  • om u toegang tot bepaalde informatie of aanbiedingen te geven.

Om de relaties met onze klanten te onderhouden, kan het nodig zijn

  • dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan en verwerken en gebruiken binnen G+H ISOLIERUNG GmbH om beter op uw wensen in te kunnen spelen, onze producten of diensten te verbeteren of
  • dat wij (of een derde namens ons) deze persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over aanbiedingen van G+H ISOLIERUNG GmbH die nuttig zijn voor uw bedrijfsactiviteiten of om online enquêtes uit te voeren om beter tegemoet te komen aan de taken en eisen van onze klanten.

 

Voor een bepaald doel bestemd gebruik

G+H ISOLIERUNG GmbH verzamelt, verwerkt en gebruikt de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die aan u zijn meegedeeld, tenzij het verzamelen, verwerken of gebruiken

  • voor de voorbereiding, onderhandeling en uitvoering van een overeenkomst met u noodzakelijk is;
  • wegens wettelijke verplichtingen of officiële of gerechtelijke bevelen noodzakelijk is;
  • voor de onderbouwing of bescherming van rechtsvorderingen of voor het verweer tegen aanklachten noodzakelijk is; of
  • dient ter voorkoming van misbruik of andere illegale activiteiten, bijvoorbeeld opzettelijke aanvallen op de G+H-systemen, om de gegevensbeveiliging te waarborgen.

 

Website-Tracking met Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. ("Google") Google Analytics gebruikt zg. "cookies', tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet verbonden dienstverleningen te leveren. 

Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google koppelen. U kunt de installatie van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de door Google over u verzamelde gegevens op de eerder beschreven wijze en voor het eerder gemelde doel.

 

Gegevensintegriteit

We gebruiken ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de wettelijke vereisten om alle persoonlijke gegevens te beschermen die kunnen ontstaan of worden verzameld, in het bijzonder tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of aanvallen door onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend in lijn met de technologische ontwikkelingen verbeterd.

 

Veranderingen van deze Verklaring bescherming persoonsgegevens

In de loop van de verdere ontwikkeling van het internet zullen we ook ons gegevensbeschermingsbeleid voortdurend aanpassen. Wijzigingen zullen te zijner tijd op deze pagina bekend worden gemaakt. Bezoek daarom regelmatig deze pagina om u te informeren over de actuele stand van zaken van ons beleid inzake gegevensbescherming.

 

Vragen en opmerkingen

G+H ISOLIERUNG GmbH zal alle redelijke verzoeken tot inzage en, indien nodig, correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens beantwoorden. Als u vragen of opmerkingen hebt (bijvoorbeeld om uw persoonlijke gegevens in te zien en bij te werken), neem dan per e-mail contact op met Datenschutz@guh-gruppe·de

 

© 2017 G+H Group

 
LOCATIEZOEKER
Met behulp van de zoekfunctie kunt u onze experts in uw regio opzoeken - per vakgebied of per postcode.
Gebied kiezen
Gebied kiezen Geen resultaten
Contact
name
company
street
city
TEL.: phone