Compliance

Voor ons vanzelfsprkend

Wij willen dat u te allen tijde aan de veilige kant staat. Daarom is Compliance bij ons een integraal onderdeel van onze bedrijfsuitoefening – en actief nageleefde voorschriften. Wij zien erop toe dat alle wettelijke voorschriften en verboden volgens de regels worden nageleefd – en hebben strikte richtlijnen voor onze eigen onderneming opgesteld. Alles wat we doen is gebaseerd op onze waarden en op de morele en ethische principes die de VINCI Groep heeft neergelegd in het “Ethisch handvest en gedragsregels“.

Compliance is voor ons niet alleen een abstract begrip, maar een vanzelfsprekendheid, waarop u zich kunt verlaten. Ons speciaal daarvoor benoemde Compliance Officer zorgt ervoor, dat aan ons Compliance-programma in onze onderneming strikt wordt voldaan.

Aanspreekpartner

Elizabeth Schmidt

Leiterin Service Recht
Hoofd van de juridische dienst
G+H ISOLIERUNG GmbH
Pinkertweg 20
22113 Hamburg

Tel.: +49 40 7909079951

E-Mail: elizabeth.schmidt@guh-gruppe.de