Buisdoorvoeren

Betrouwbaar door plafonds en wanden gaan

Wanneer buisleidingen door wanden of plafonds worden gebruikt, leveren zij in geval van brand een vaak onderschat gevaar op. Want wanneer buisleidingen of isolatie vlam vatten, kan een opening in de brandcompartimentgrenzen ontstaan, waardoor vuur en rook zich ongehinderd kunnen verspreiden. De juiste brandbeveiliging voor buisdoorvoeren is daardoor essentieel en kan levens redden.

Het juiste schot kiezen

Doorslaggevend voor de vakkundige compartimentering van brandbare en niet brandbare buizen is de keuze van het juiste schot. Bij brandbeveiliging van buisleidingen spelen naast de gebruikte leidingmaterialen en eventuele isolatie ook invloeden van buitenaf, zoals trillingen of temperatuurafhankelijke bewegingen, een beslissende rol. Hiermee moet rekening worden gehouden bij brandbeveiliging voor buisdoorvoeren – en

Ons product

Brandbeveiliging bandage PYROSTAT®-UNI

PYROSTAT-UNI® is het multi-talent voor buisleidingen: In geval van brand schuimt de brandbeschermingsbandage op en vormt een ondoordringbare barrière voor vuur en rook. Daarmee kunnen bijna alle gebruikelijke buisleidingen worden afgeschot – even goed in massieve wanden/-plafonds als in lichte scheidingswanden.

Contact

Ivo Belmans

G+H Montage N.V.
Antwerpsebaan 26, haven 712
2040 Antwerpen /Belgien

Tel.: +32 3 568 60 17

E-Mail: ivo.belmans@ghmontage.be