Lagetemperatuur-Isolatie (LNG)

Diepvriesisolatie voor de hoogste eisen

Zowel bij diepvriesinstallaties alsook bij LNG-installaties en de bijbehorende pijpleidingen en tanks of containers is een professionele diepvriesisolatie noodzakelijk. Want de toepassing in het diepvriessegment stelt bijzondere eisen aan de gebruikte isolatiematerialen en technieken, om uiterst lage temperaturen constant aan te houden.

Als een van de toonaangevende aanbieders van technische isolatie in Europa zijn wij uw aanspreekpartner, wanneer het om hoogwaardige isolatiesystemen van de hoogste kwaliteit gaat. Daarbij houden we niet alleen de betrouwbare werking van de installaties in het oog, maar zorgen we ook voor de veiligheid van de mensen die er werken.

Vloeibaar aardgas als bijzondere uitdaging

In vergelijking met andere fossiele energiedragers is vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG) een milieuvriendelijkere vorm van energievoorziening. LNG wordt sterk afgekoeld voor eenvoudige opslag en ongecompliceerd transport. Pas bij een temperatuur van -160 °C wordt het gas vloeibaar en verliest daarbij enorm aan volume. Daarom is het belangrijk dat de opslagtanks inclusief de pijpleidingen goed geïsoleerd zijn en dus vroegtijdige hervergassing voorkomen.

Daartoe vertrouwen wij bij G+H Insulation op een meerlagige diepvriesisolatie met precies passende Foamglas-schalen en schalen uit Polyisocyanuraat-isolatiemateriaal (PIR). Met interne en externe dampbarrières op basis van een aluminium- of aluminium-bitumenfilm beschermen wij de installaties tegen corrosie en verhinderen de vorming van condensaat of ijs. Een effectieve diepvriesisolatie verzekert zo niet alleen de kwaliteit van het product LNG, maar heeft ook een positief effect op de energie-efficiëntie van onze klanten.

Contact

Ivo Belmans

G+H Montage N.V.
Antwerpsebaan 26, haven 712
2040 Antwerpen /Belgien

Tel.: +32 3 568 60 17

E-Mail: ivo.belmans@ghmontage.be