Ondernemingen

Waarvoor wij staan: Missie en waarden van der G+H Group

Om ons een goede partner voor u te maken, moet u weten waar wij voor staan. Daarom hebben we een bedrijfscultuur opgebouwd die gebaseerd is op respectvolle interactie met elkaar en op actieve naleving. Onze waarden bepalen ons dagelijks handelen.

Vertrouwen – We willen …

openheid, transparantie en geloofwaardigheid verzekeren

vertrouwen van beide kanten naleven

vrije ruimte geven

verantwoordelijkheid aanvaarden

loyaliteit aan de onderneming naleven

Ondernemergeest – Wij willen …

economisch succes verzekeren

innovatie en “lateraal denken” ondersteunen

zelfreflectie en reflectie van anderen uitvoeren

plan voor de toekomst formuleren

duurzame ontwikkeling van werknemers bevorderen

vrije ruimte binnen het kader van de regels waarborgen

hulp geven en aannemen

kennismanagement toepassen

Zelfstandigheit – Wij willen …

ontwikkeling van werknemers bevorderen

structuren naleven

verantwoordelijkheid aanvaarden

plezier in het werk hebben

motivatie opwekken

Solidariteit – Wij willen …

geven en nemen

gemeenschappelijkheden gebruiken

openheid en transparante verzekeren

elkaar benaderen

“voorbij-de-horizon-denken”

waardering en verplichtingen verzekeren

Verantwoordelijkheid – Wij willen …

bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en

ontwikkeling van werknemers zowel als toekomstgericht denken bevorderen

hulp geven en aannemen

situationele communicatie onderhouden

een rolmodel zijn en het goede voorbeeld geven

besluiten nemen binnen het kader van bevoegdheden