Geluiddempers

Geluiddempers voor gasturbines – en het milieu wordt ontlast

Gasturbines zijn bijzonder lawaai-intensieve machines. Om aan de hoge eisen van de bescherming van het milieu aan moderne gasturbine-centrales te kunnen voldoen, zijn speciale geluiddempers voor gasturbines noodzakelijk. Dat betreft zowel de aanzuig- alsook de afvoerkant. Beide zijden stellen verschillende eisen aan engineering, materiaalkeuze en fabricage. Zo moeten aanzuiggeluiddempers vooral hoge frequenties dempen, die door het rotatiegeluid van de compressietrap worden veroorzaakt. Tegelijkertijd moet hier bijzonder veel aandacht aan de reinheidsvoorwaarden bij de fabricage worden besteed, om te verzekeren, dat er ook tijdens het gebruik van de geluiddempers geen verontreinigingen aan de verbrandingslucht worden toegevoerd.

Afvoergasgeluidsdempers moeten naast een hoge demping van lage frequenties grote stromingskrachten en bedrijfstemperaturen tot 650 °C weerstaan. Hierbij komen tijdens het starten en stoppen van de installatie hoge temperatuurgradiënten, waarmee bij de constructie van de geluiddempers voor gasturbines rekening moet worden gehouden.

 

Individuele oplossingen voor verschillende toepassingsgebieden

Of het nu gaat om open of gecombineerde proces-geluiddempers – G+H Noise Control ontwerpt zijn akoestische elementen voor elke toepassing afzonderlijk, zodat zij de meest veeleisende technische opgaven kunnen vervullen. De volgende typen geluiddempers worden hierbij gebruikt:

  • absorptiegeluiddempers in coulissenvorm voor geluidsbronnen met breedbandige spectra, zoals bijvoorbeeld bij gasturbines of koeltorens
  • resonatorgeluiddempers volgens het Helmholtz- en/of Lambda/4-principe voor de toepassing bij stoffige media, zoals in kolencentrales en rookgasontzwavelingsinstallaties
  • afblaasgeluiddempers, bijvoorbeeld voor de toepassing in combi- en stoomturbine-krachtcentrales, wanneer gasvormige media onder hoge druk aan de omgeving moeten worden afgegeven.

Contact

Rüdiger Klemens

Tel.: +49 234 268-150

E-Mail: ruediger.klemens@guh-gruppe.de