Diversity bij VINCI

VINCI past een open gelijkheidsbeleid toe dat door honderden bedrijfsaudits wordt onderbouwd. Dit houdt in dat wij optreden tegen elke vorm van discriminatie op het werk, in het bijzonder tegen vrouwen, mensen met een handicap, oudere medewerkers en andere personen, ongeacht hun herkomst, lidmaatschap, seksuele geaardheid, religieuze, politieke of vakbondsovertuigingen en -engagementen. Diversiteit is iets dat we bij VINCI waarderen en stimuleren. Het Thema “Diversity” is vandaag een vast onderdeel van de trainingsprogramma’s voor managers.

Een Diversity-netwerk binnen het bedrijf

De afdeling Diversity Management coördineert een netwerk van meer dan 200 Diversity-ambassadeurs die twee keer per jaar bijeenkomen. Hun hoofdtaak bestaat uit bewustmaking en diversiteitstraining binnen de individuele afdelingen en ondernemingen van het concern. Ons gedachtegoed over de principes van ons diversiteitsbeleid wordt verder uitgediept via onze deelname aan commissies zoals het Franse verbond van diversiteitsmanagers.

Een groot aantal managers en andere medewerkers heeft al opleidingen gevolgd rond het thema diversiteit.

Waardering en gelijkwaardigheid van al onze medewerkers is een integraal onderdeel van onze stichting.

BIJ VINCI, STAAN WE VOOR DIVERSITEIT! We hebben de “Charta of Diversity” ondertekend om deze houding sterker naar buiten toe over te brengen. Hiermee verplichten wij ons om te staan voor gelijke rechten en diversiteit in de wereld van het werk.

Bevordering van de professionele integratie van LGBT+-medewerkers

Naast de diversiteit op het vlak van bijvoorbeeld geloofsovertuigingen en nationaliteiten, bestaat er ook een grote rijkdom aan seksuele oriëntaties en genderidentiteiten.

VINCI is zich ervan bewust dat LGBT+-personen in de maatschappij vaak worden onderdrukt, zich niet vrij kunnen uitdrukken en zelfs om hun levenswijze worden gediscrimineerd. Zulke praktijken zal men bij de VINCI-ondernemingen niet tegenkomen. Bij ons worden alle medewerkers gelijk behandeld en zo goed mogelijk geïntegreerd zonder iemand te benadelen. Iemands seksuele oriëntatie en genderidentiteit heeft geen invloed op de arbeidsomstandigheden van die persoon. Ieder wordt gevrijwaard van discriminatie.

Bij VINCI stimuleren en eisen we een open omgang met LGBT+-thema’s, want elke medewerker moet kunnen rekenen op een positieve werksfeer waarbij niemand wordt buitengesloten. Alleen als alle medewerkers zich goed voelen op hun werkplek, kunnen zij hun volledige potentieel waarmaken en tot zelfverwerkelijking komen. Daarom steunt VINCI Energies Deutschland de stichting PROUT AT WORK en is het bedrijf een PROUTEMPLOYER.

Vertrekkende vanuit openheid en interesse is het de visie van VINCI om LGBT+-thema’s net zo vanzelfsprekend te laten zijn als andere onderwerpen

(LGBT+ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*. De “+” verwijst naar de opname van andere seksuele oriëntaties en genderidentiteiten zoals Inter* en Queer. De “*” staat voor -sexual en -gender. Een andere veel voorkomende naam is LGBT*IQ.)