Geluidsisolerende omkastingen

Geluidsisolerende omkastingen: Akoestische isolatie ondanks moeilijke omstandigheden

In krachtcentrales zowel als in de gas- en olie-industrie moeten geluidsisolerende omkastingen aan veel hogere eisen voldoen dan bij toepassing in de industrie. Om deze reden biedt G+H Noise Control zijn klanten speciaal op deze branches gerichte geluidsisolerende omkastingen met optimale akoestische demping, bijvoorbeeld voor de toepassing bij gasturbines, stoomturbines, afvoergaskanalen of generatoren en transformatoren.

Lawaaibescherming direct bij de bron

Geluidsdempende omkastingen sluiten de geluidsbron in en zorgen er zo voor, dat slechts een fractie van de afgestraalde geluidsenergie naar buiten komt. Al naar gelang de behoeften van de klant worden de akoestische kappen on-base gemonteerd, dus direct op het frame van de turbines, of off-base, om servicewerkzaamheden binnen een omlopend tralierooster mogelijk te maken, zonder onderdelen van de akoestische kap te moeten verwijderen. Indien nodig zijn de zelfdragende kappen gasdicht uitgevoerd en snel de- en hermonteerbaar. Tegelijkertijd zorgen wij met onze individueel aangepaste interfaces met bedrijfs- en procesbesturingssystemen voor een maximale veiligheid en controle.

Indien gewenst leveren wij geluidsisolerende omkastingen met:

  • Geluidsgedempte aan- en afvoerluchtsystemen
  • Actieve brandbeveiligingsinrichtingen, die aan alle eisen van de explosiebeveiliging voldoen
  • Complete elektrificatie met inbegrip van temperatuur- en vochtigheidssensoren, zowel als meetinrichtingen voor de operationele betrouwbaarheid
  • Gebruik van de restwarmte uit omkasting of filterhuis voor anti-icing-systemen
  • Bedienings- en onderhoudsplatformen.

Contact

Rüdiger Klemens

Tel.:+31 416 347 054

E-Mail: ruediger.klemens@guh-gruppe.de